SI SEURANTA

040 5629 234

Soita

siseuranta@smartintegration.fi

Lähetä sähköpostia

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.06.2020. 

1. Rekisterinpitäjä

Smart Integration Oy, Pötsönlahdentie 51, 82300 Rääkkylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veli-Pekka Korajoki, info@smartintegration.fi, 040 5629 234

3. Rekisterin nimi

Smart Integration Oy -asiakasrekisteri

– Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja yrityksen viestintään ja asiakkuuden hoitoon sekä markkinointiin ja myyntiin. Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus.
Yrityksen oikeutettu etu on tuotteiden ja palvelujen kohdennettu sähköinen B2B-suoramarkkinointi, joka liittyy vastaanottajan
vastuualueeseen yrityksessään.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot: yhteystiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Työtehtävään liittyvät tiedot kuten tehtävä, vastuualue
 • Työnantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
 • Tapahtumatiedot kuten tilaisuuksiin osallistuminen tai myynnin ja asiakaspalvelun yhteydenotot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedot henkilön käyttämistä markkinoinnin sisällöistä (käyttötiedot):

 • Markkinointiviestien lähetys-, avaus- ja klikkaustiedot
 • Yrityksen verkkosivujen käyttötiedot kuten ajankohta, sivut ja kesto
 • Verkkokäyttöön liittyvät tekniset tiedot kuten IP-osoite, selain ja siihen liittyviä tietoja
 • Evästeet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröityjen itse verkkosivuston, sähköpostin tai muuta kautta ilmoittamat tiedot
 • Julkisista rekistereistä saadut yritysten yhteyshenkilöiden tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja käsittelevät ne yrityksen työntekijät, joiden työtehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksyttyjen teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalinen aineisto

Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään toimitiloissa, joihin pääsy asiattomilta on estetty.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Sinulla oikeus pyytää tietojen korjaamista, käsittelyn rajoittamista tai poistamista lain sallimissa puitteissa. Tee pyyntö lähettämällä sähköpostia yllä ilmoitettuun yrityksen osoitteeseen.